Předmětem tohoto článku je zhodnocení stavu podnikatelského prostředí v ČR ve snaze poukázat na některá úskalí, s kterými se tuzemské podnikatelské subjekty při své činnosti každodenně setkávají a která v mnohých případech komplikují jejich podnikání či dokonce zahájení podnikání. Na druhé straně bude však snahou rovněž poukázat na některé pozitivní instituty (instrumenty), jejichž využití může být pro podnikatele přínosem.

Zeptáte-li se v dnešní době českého podnikatele na klima panující v podnikatelském světě, téměř s jistotou dostanete poměrně rychlou a jasnou odpověď – byrokracie, byrokracie a opět byrokracie. Bohužel s tímto tvrzení nejde jinak, nežli souhlasit. Pryč jsou ty časy, kdy se společenské smlouvy obchodních společností obešly bez formy notářského zápisu, kdy daňové přiznání bylo uživatelsky zvládnutelné atp. V této souvislosti by názorným příkladem mohl být samotný proces zahájení podnikání, resp. založení a vzniku obchodní společnosti, který je díky českému právnímu řádu postaven tak, že běžnému občanovi (začínajícímu podnikateli) mnohdy nezbyde nic jiného, než se odkázat na služby notářských či advokátních kanceláří a zde za založení společnosti „vysázet“ horentní sumy. Bez jakéhokoli osočování, tristní je pak to, že tyto pomocné subjekty využívají neznalosti práva ze strany občanů/klientů – začínajících podnikatelů, což má za následek např. ověřování/vydávání listin, které již k zápisu společnosti do obchodního rejstříku nejsou potřebné atd. Pomyslnou „tečkou“ celého procesu pak může být naprosto nejednotná rozhodovací praxe rejstříkových soudů, kdy jinak je zápis v totožné věci řešen v Praze, než třeba v Ostravě. To vše a mnoho dalšího silně oslabuje právní prostředí (míru právní jistoty) České republiky, což v konečném důsledku odnese bohužel vždy a jedině samotný podnikatel, ať už ten podnikající nebo ten, který by o zahájení podnikání přemýšlel. Není náhodou, že stále více podnikatelů využívá možnosti nákupu před založené, tzv. „ready-made“ společnosti, která byla založena jen za účelem dalšího prodeje a podnikatel tak ušetří nejen čas, ale i peníze. Jedním z největších a nejstarších poskytovatelů těchto ready-made společností je společnost E-office Czech Republic s. r. o.

K uvedenému, a sice k problematickému zahájení podnikání (a jeho následnému rozvoji) na našem území se přiklání též Světová banka ve své studii Doing business, která tyto jevy velice detailně zkoumá. Z činnosti zmíněné organizace průběžně vycházejí za použití různých indikátorů žebříčky reflektující podnikatelské prostředí v zemích po celém světě. Příkladem, v žebříčku náročnosti „Zahájení podnikání“ se Česká republika umístila na nelichotivém 140. místě.
Dne prvního ledna 2014 nabude účinnosti zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nahrazující stávající Obchodní zákoník (součást rekodifikace soukromého práva), který snad doufejme, odstraní některé zbytečnosti komplikující život podnikajícím subjektům a zatraktivní tak podnikatelské prostředí ať už investorům či začínajícím podnikatelům. Rozsah tohoto článku nám nedovoluje zmínit ani rozvést veškeré změny, které se zákonem o obchodních korporacích vstoupí do českého právního řádu, nicméně pro zajímavost pár příkladů - odpadnutí nutnosti skládat základní kapitál ve společnosti s ručením omezeným ve výši 200.000,- (od ledna 2014 pouze povinný vklad 1,- Kč), dále u akciové společnosti budou k dispozici dva systémy vnitřní struktury orgánů, kdy v případě monistického systému odpadne nutnost, aby dozorčí rada měla povinně 3 členy, neomezené druhů podílů na společnosti a další.

V rámci tohoto článku bychom neměli rovněž zapomenout na podporu podnikání v České republice ze strany Evropské unie. Z aktuálního dění jsme zaznamenali zejména tzv. podpůrný program EU pro malé a střední podniky „Seed fond“. Podstatou fondu je skutečnost, kdy sám stát bude spolu se soukromými investory financemi podporovat jejich rozvoj a to za předem stanovených podmínek, zejména podílem v těchto společnostech. Jde o projekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, přičemž Seed fond by měl operovat s částkou cca 1,2 miliardy korun, a to zejména ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Podnikání a inovace. Zmíněnou částku však budou tvořit též příspěvky ze státního rozpočtu a od soukromých investorů.

Doufejme, že poslední tři odstavce nám alespoň částečně ukázali způsob, kterým by se dalo české podnikatelské prostředí zjednodušit, zatraktivnit a tím zpřístupnit začínajícím podnikatelům a možným zahraničním investorům. V každém případě nás s ohledem na výše uvedenou změnu soukromoprávní oblasti nečeká jednoduché období. Nezbývá nic jiného, než se na tuto skutečnost dobře a včas připravit a zároveň doufat, že aplikace nových zákonů nebude činit jak podnikatelům, tak dotčeným státním orgánům a dalším odborným subjektům potíže.


Michal Zuza
e-office Czech Republic s. r. o.
jednatel společnosti

Telefon:   +420 227 030 411
E-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.