Offshore podníkáníZaložení společnosti v daňových rájích může být jedním ze způsobů jak využít výhod příznivé daňové politiky oproti zemím s vyšším daňovým zatížením. Dalším důvodem je ochrana majetku před státními úřady, budoucími věřiteli či organizovaným zločinem. Tyto jurisdikce představují značnou míru anonymity společnosti a jejich vlastníků, jelikož u některých jurisdikcí jsou obchodní rejstříky veřejnosti nepřístupné, případně neobsahují údaje ani o vlastnících, ani o statutárních zástupcích. Způsob podnikání prostřednictvím společností registrovaných v offshore jurisdikcích ovšem neznamená, že takové společnosti slouží k nelegální činnosti. 

Tento způsob podnikání se stává poměrně častým prostředkem v souvislosti s mezinárodním obchodem či obchodem uskutečňovaným elektronickou cestou. Naopak se velice těžce uplatňuje při obchodech tuzemského charakteru, kdy vzniká povinnost registrovat subjekt k DPH.

Dokumentace vydávaná k offshore společnostem má obvykle dostatečnou kvalitu k prokázání právní subjektivity takové společnosti a je plně akceptovatelná vládními či soudními orgány dalších zemí.

Pro více informací o daňových rájích navštivte stránky www.danovyraj.cz, kde naleznete rozsáhlé informace o možnostech offshore podnikání a jeho výhodách.

 

Upozornění:

Zdaleka ne každá obchodní aktivita je vhodná pro podnikání prostřednictvím offshore společnosti. Vždy závisí na aktuální daňové legislativě všech zúčastněných zemí. Některé způsoby mohou být dokonce za určitých okolností trestné.

Každé konkrétní využití offshore společnosti konzultujte s daňovým poradcem nebo jiným specialistou! Informace uvedené na této internetové stránce neslouží jako návod ke krácení daní!

Provozovatel této stránky nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé aplikací postupů popsaných na této internetové stránce.