V nedávné době unikl prostřednictvním některého zřejmě nespokojeného pracovníka daňové zprávy metodický pokyn pojmenovaný KOMBAJN.

Tento materiál detailně pojednává o postupech správce daně při vyhodnocování kontrolních hlášení sestavovaných již více než rok podnikateli - plátci DPH na měsíční bázi. Ačkoliv nebyl materiál určen pro oči veřejnosti a už vůbec ne pro oči podnikatelů, je i tak zarážející, jakou neúctu daňová správa k podnikatelům chová. Podnikatel je a priori pokládán za podvodníka, přinejmenším do té doby, než se mu podaří prokázat opak.

Budeme rádi, pokud se publikací dokumentu podaří zvýšit připravenost podnikatelů na případné represivní řízení ze strany správce daně.

Metodický pokyn KOMBAJN - odkaz pro stažení

Tým Daňového klubu