1.1.2014

Dne 05.06.2013 vyslovila Evropská komise souhlas se vstupem Lotyšska do Eurozóny jakožto její 18. člen. Souhlasné stanovisko si země vysloužila zejména dlouhodobým plněním maastrichtských kriterií a stabilní růstem HDP (průběžně od roku 2011 nejvyšším v rámci EU).

Lotyšsko již v roce 2012 přijalo rozsáhlou daňovou reformu, která zásadním způsobem snižuje daňové zatížení podniků a stává se tak v rámci EU zemí s jedním z nejnižších daňových zatížení.

Pro naše klienty jsme schopni založit lotyšskou společnost, případně zprostředkovat její pořízení. Více informací na telefonu + 420 326 587 770.