Offshore podníkáníStudie Světové banky Doing Business (2019) umístila Českou republiku na 35. místo globálního světového žebříčku 190 států v kategorii "Jednoduchost podnikání". Je sice celkem příznivé, že jsme zhruba na úrovni Nizozemska, Japonska nebo Švýcarska, ale obecně to příliš dobré hodnocení není. Vždyť se před ČR umístila například Severní Makedonie, Gruzie nebo Azerbajdžán.

Ze států Evropské unie se před Českou repoublikou umístily mimo jiné také všechny tři pobaltské státy, tedy Litva, Lotyšsko a Estonsko. 

Za zmínku stojí především Estonsko, jehož digitální vyspělost je zřejmě nejvyšší na světě a veškeré podnikání prostřednictvím estonských firem lze řídit odkudkoliv na světě pouze elektronickou formou bez nutnosti osobní komunikace s úřady. Doba nutná na založení společnost se počítá v hodinách, stejně tak je ktátká i doba vyřízení registrace k dani z přidané hodnoty. Bankovní účet je možné prostřednictvím některých fintechových společností zřídit také distančně za několik minut.

Kromě jednoduché správy společnosti je v Estonsku zajímavý i daňový systém. Obchodní společnosti daní své zisky pouze v okamžiku rozdělení zisku a výplaty dividend. Prostředky které se ve společnostech kumulují a reinvestují, zdanění nepodléhají.

Zajímavou možností může být i založení společnosti v některém z takzvaných daňových rájů a využít tak výhod příznivé daňové politiky a snížené administrativní zátěže oproti zemím s vyšším daňovým zatížením. Dalším důvodem pro založení takové společnosti může být i ochrana majetku před státními úřady, budoucími věřiteli či organizovaným zločinem. Jurisdikce označované jako daňové ráje představují značnou míru anonymity společnosti a jejich vlastníků, jelikož u některých jurisdikcí jsou obchodní rejstříky veřejnosti nepřístupné, případně neobsahují údaje ani o vlastnících, ani o statutárních zástupcích. 

Dokumentace vydávaná k zahraničním společnostem je kvalitativně srovnatelná s dokumentací vydávanou v České republice. Nevzniká tedy problém s prokázáním právní subjektivity takové společnosti a dokumentace je plně akceptovatelná vládními či soudními orgány dalších zemí.

Pro více informací o daňových rájích navštivte stránky www.danovyraj.cz, kde naleznete rozsáhlé informace o možnostech podnikání prostřednictvím zahraniční společnosti a jeho výhodách.

 

Upozornění:

Zdaleka ne každá obchodní aktivita je vhodná pro podnikání prostřednictvím zahraniční společnosti. Použitelnost zahraniční spllečnosti vždy závisí na aktuální daňové legislativě všech zúčastněných zemí. Některé způsoby mohou být dokonce za určitých okolností trestné.

Každé konkrétní využití offshore společnosti konzultujte s daňovým poradcem nebo jiným specialistou! Informace uvedené na této internetové stránce neslouží jako návod ke krácení daní!

Provozovatel této stránky nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé aplikací postupů popsaných na této internetové stránce.