Přehled mezinárodních vztahů České republiky:

Přehled států s bezvízovým stykem http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/prehled_statu_s_bezvizovym_stykem
Diplomatické mise a zastupitelské úřady http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/
Státy a území světa - encyklopedie států (načítá se pomaleji) http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - seznam států http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv

 

Obchodní rejstříky a databáze:

Rejstřík ekonomických subjektů ČR http://wwwinfo.mfcr.cz
Živnostenký rejstřík http://www.rzp.cz
Rejstřík plátců DPH v ČR http://adisreg.mfcr.cz
Ověření DPH v rámci Evropské unii http://ec.europa.eu
Databáze Úřadu průmyslového vlastnictví http://www.upv.cz
Neplatné doklady (OP, cestovní pasy) http://www.mvcr.cz
Právo Evropské unie - EURLEX - v českém jazyce https://europa.eu
Adresář orgánů státní správy http://www.statnisprava.cz
Sbírka zákonů - Zákony pro lidi http://www.zakonyprolidi.cz
Sbírka zákonů - Zákony ČR http://www.zakonycr.cz

 

Ministerstva a orgány veřejné správy: